kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk

Open: vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 u.

Hoogeveen is rijk aan culturele voorzieningen op het gebied van historie, dans, film, theater en muziek. Ook de beeldende kunst wordt vertegenwoordigd middels de Kunstroute, maar in tegenstelling tot de rest is er nauwelijks een vaste plek waar permanent geëxposeerd kan worden en waar allerhande kunstzinnige activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Het enige museum dat Hoogeveen telde, Museum de 5000 Morgen, sloot in 2015 en sindsdien was het monumentale pand aan de Hoofdstraat niet in gebruik. Dat was natuurlijk erg zonde en een gemis voor de gemeente, want het is een van de oudste panden van Hoogeveen en kent een rijke geschiedenis.

 

De huidige eigenaren hebben samen met beeldend kunstenaars

Ivo Winnubst en Joss Jansen huize Venendal omgevormd tot een galerie met sociëteitsfunctie. Huize Venendal biedt niet alleen boeiende exposities voor elke kunstliefhebber, maar ook ruimte voor activiteiten, vergaderingen, lezingen en zelfs trouwerijen.

De koffiehoek en de museumwinkel maken het plaatje compleet.

Vanaf de opening op 16 december 2017 is gebleken, dat dit initiatief op groot enthousiasme kan rekenen. Wij hopen elke twee maanden met nieuwe exposities dit enthousiasme hoog te houden.

 

Namens huize Venendal

Raimon Loman

 

Huidige expositie

8 december 2018 t/m 6 januari 2019

 

Maar liefst 19 van de kunstenaars die hun werken toonden in het eerste jaar doen mee aan deze Jubileum Expositie.

Walda Mees, Eva KIpp, Niesje Metselaar, Ton Lindhout, Marjolijn van Ginkel, Wout Wachtmeester, Wim Blom, Joss Jansen, Anneke Leutscher, Ivo Winnubst, Eelze Jan Ploegh, Pavel Zablotski, Hetty Blankesteijn, Bert Knispel, Ellen de Jongh, Henk van den Breemen, Henk Slomp, Michiel Deylius en Jikke van de Waal.

 

De Jubileum Expositie wordt geopend zaterdag 8 december a.s. om 16.00 uur.

Uiteraard is iedereen daarbij welkom

 

Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur.

Een overzicht van enkele eerdere exposities

Kunsthuis Venendal is gratis toegankelijk

op vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Jikke van de Waal • keramiek

 

‘Niets en niemand is volmaakt. Juist het onvolmaakte geeft een volmaakt beeld van de mens’.

 Mensen, daar draait het allemaal om in het werk , mensen uit andere culturen inspireren haar. De wankele positie van het individu binnen een groep laat ze zien, maar ook de trots en de onafhankelijkheid.

Menselijke figuren blijven haar boeien. De voortdurende fascinatie voor de menselijke gestalte en hun relatie onderling. Ze laat in haar werk zien hoe een mens in de wereld staat met oog voor emoties en karaktereigenschappen.

De huid van de objecten is bij haar werk erg belangrijk. De huid van de menselijke vorm maar ook de mens zelf in al zijn hoedanigheden en verschijningsvormen.

Er moet altijd rekening worden gehouden met de beperkingen van het materiaal. Dat zorgt voor een enorm spanningsveld, het zoeken naar grenzen van nieuwe vormen en mogelijkheden.

 

Jikke exposeert haar werk regelmatig in Nederland, Duitsland, Denemarken en België.

 

 

Eelze Jan Ploegh • fotografie

 

1951  Geboren in Smallingerland

1977  afgestudeerd R.U.G. tandheelkunde

2015  afgestudeerd aan de fotoacademie in Groningen

2016  deelname aan Chelsea Int. Fine Art Competition, New York, U.S.A.

2017  deelname ZomerExpo Museum De Fundatie, Zwolle met thema Water

 

Met mijn fotografie houd ik me vooral bezig met een omgeving die ‘verlaten’ is, waarbij toch duidelijk is dat mensen zich met de inrichting ervan meer of minder intensief hebben bezig gehouden.

Wat me interesseert is waarom men zich intensief bemoeit met de inrichting van een stuk(je) landschap en er vervolgens  weer afstand van doet. Er treedt verval op, waarbij het heel lang kan duren voor er weer ingegrepen wordt of dit zelfs achterwege wordt gelaten.  Het hele traject van aflevering tot verval van een dergelijke ‘verlaten’ omgeving biedt in elke fase voor mij interessante momenten om vast te leggen.

 

 

 

 

Ellen de Jongh • schilderijen

 

PASSION FOR NATURE

Al meer dan 30 jaar vindt Ellen de Jongh, beeldend kunstenaa

(Kon.Acad.Beeldende  Kunst Den Haag) wonend en werkend in

Drenthe, haar inspiratie in bijzondere landschappen op diverse

plaatsen in de wereld. Deze boeiende natuur,  waaronder de Grand Canyons in Amerika, die zij al in 2003 heeft bezocht, hebben haar geïnspireerd tot het maken van een aantal zeer kleurige, doeken in haar specifieke DE JONGH STIJL, die op veel plaatsen in Nederland  en ver daar buiten een plaats hebben gevonden.

 

Iets dichter bij huis, op het mystieke eiland LANZAROTE, kwam

zij onder de indrukken van dit oerlandschap met de talloze CALDERA’s (kraters) en de grote verscheidenheid in kleuren van de LAVASTEEN. Ook hiervan produceerde zij een aantal imponerende doeken.

.

 

Van recentere datum zijn haar schilderijen van weer een geheel ander

oerlandschap, n.l. een wonderlijke slapende vulkaan in zee, het Nederlandse eiland SABA, dat zij vorig jaar bezocht. Hier raakte zij onder de indruk van een geheel ander  landschap, n.l het tropisch Rainforrest, met de onvoorstelbaar mooie planten- en bomengroei. Ook hiervan maakte zij een paar indrukvolle schilderijen met een overvloed aan groene tinten.

 

Een bijzondere passie beleeft  Ellen ook bij het in beeld brengen van de

human body. Ook van deze NATURE maakte zij enkele zeer fraaie doeken, waarbij achter ieder getoond  schilderij een missie schuil gaat:  zoals  troost, vertrouwen, liefde, bewondering.

Henk vd Breemen • beelden

 

Waarom werken in steen? Voor mij is dat uit oeroude materiaal een nieuwe vorm creëeren. De weerstand van de harde steen overwinnen door middel van een ambachtelijk (hamer en beitel) proces. Lijn en vorm zijn belangrijk voor mij. Mijn beelden zijn abstract of semi- abstract, de vormen zijn vaak geïnspireerd door de natuur. Ik hoop dat m'n beelden een zekere rust uitstralen en een klein beetje tegenwicht bieden aan onze hectische maatschappij. Ik exposeer 3 a 4 keer per jaar in een galerie of beelden tuin. Meest in de noordelijke provincies.

 

 

 

 

Kunsthuis Venendal

Galerie en méér

Kunsthuis Venendal is gevestigd in één van de oudste panden van Hoogeveen, dat bovendien geregistreerd staat als rijksmonument. Voorheen was hier het Museum de 5000 Morgen te vinden. Kunsthuis Venendal is ingericht met wisselende exposities van hedendaagse, gerenommeerde kunstenaars. Kunsthuis Venendal wil daarnaast een smaakvolle, museale ambiance bieden. Deze locatie is bijzonder geschikt voor uw vergaderingen, recepties, bruiloften en bruiloftsreportages , mede dankzij de sfeer van rust en ingetogenheid te midden van indrukwekkende kunstwerken. Er zijn enkele ruimtes beschikbaar met een capaciteit van maximaal 50 personen. Uiteraard kunnen wij uw specifieke wensen invullen en waar nodig maatwerk leveren. Vraag gerust naar de vele mogelijkheden. >>>>> info@kunsthuisvenendal.nl of 06 - 244 393 43

Copyright © 2015. Henk Jonker Hoogeveen

huize Venendal

... een rijke historie

De geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw, maar daarvan is alleen nog de kelder over. Het pand zelf stamt grotendeels uit 1888. De naam 'huize Venendal is historisch gezien eigenlijk niet juist Het gebouw maakte ooit deel uit van het landgoed Venendal, gesticht door Hendrik Schaep. Dit pand was het poorthuis annex schuur, koestal en knechtenwoning.

Het oude Huis Venendal stond waar we nu Hoofdstraat 7 vinden. Dat was gebouwd rond 1646. Het poorthuis liep door tot over de huidige straat, tot aan het water van de Eerste Wijk, nu Hoofdstraat. Ons huize Venendal heeft in de basis een geschil tussen Hendrik Schaep en Johan van Echten. Hendrik wilde zijn landgoed uitbreiden en een bestaande poort verplaatsen. Het gebied werd hem in 1653 geschonken door Johan van Echten. Johan weigerde echter om daadwerkelijk met de grond over de brug te komen, en liet er zelf een meierwoning neerzetten. Pas in 1662 werd er een overeenkomst gesloten tussen Schaep en de erven van Johan van Echten. Schaep kreeg het land, liet de woning ombouwen tot poorthuis, legde er een wijk en een singel omheen, waardoor het hele landgoed was afgeschermd van ongewenst bezoek.

 

In het pand is een gevelsteen uit 1653 in een muur gemetseld. Het herinnert aan de toezegging of de bouw van de meierwoning. Twee andere stenen zijn erbij gevoegd, herinnerend aan de vorming van het huidige pand.

 

Na het overlijden van Hendrik Schaep in 1668 heeft het gebouw vele eigenaren gekend. Het bleef steeds een ondersteunende functie houden van het hoofdgebouw. Na het uiteenvallen van het landgoed Venendal verdween het poortgedeelte, kwam er een nieuwe woning (1857), in 1888 voorzien van een geheel nieuw voorkomen. Dit naar een ontwerp van gemeentearchitect Hendrik Hoegsma. Het oude bijgebouw werd een herenhuis.

 

De eerste museale bezetting, Hoogeveens Museum Venendal, werd geopend op 5 mei 1977. In 2001 kwam voor dit museum de uitbreiding op de achterzijde.

( naar historisch onderzoek doorAlbert Metselaar )

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd

Kunsthuis Venendal heeft de ambitie om uit te groeien tot een kunstplek van naam. Dat kan onmogelijk zonder de inspanning van velen. Met name worden gastvrouwen en –heren gevraagd. Voor de ontvangst van bezoekers, voor begeleiding langs de kunstwerken en voor het schenken van koffie en dergelijke. Een belangrijke taak, die het karakter van huize Venendal een belangrijke invulling zal geven. Meld u dus aan bij de receptie of info@kunsthuisvenendal.nl

 

 

Agenda 2018

 

Zaterdag 8 december, 16.00 uur: opening jubileumexpostie

19 eerdere exposanten van kunsthuis Venendal tonen nogmaals

een selectie van hun kunstwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 16 december, 16.00 uur

Soloconcert door pianiste Valentina Tóth.

Toegang € 12,50 p.p. (inclusief consumptie).

Reserveren gewenst. Kan via info@kunsthuisvenendal.nl of tijdens de openingstijden van kunsthuis Venendal. Vrijdag, zaterdag en zondag 13 - 15 uur

 

----------------------

 

 

Hoofdstraat 9 7902 EA Hoogeveen info@kunsthuisvenendal.nl www.kunsthuisvenendal.nl 06 - 244 393 43 huize Venendal kvk Noord Nederland nummer 66608910

Openingstijden:

vrijdag, zaterdag, zondag 13 - 17 uur,

tevens open op afspraak.

Hou voor actuele openingstijden de

website in de gaten: www.kunsthuisvenendal.nl

galerie en meer

kunsthuis Venendal

is gratis

toegankelijk